Denna produkt är först och främst utvecklad för att användas på ansikte och hals, där huden behöver stöd i sitt regenerationsarbete.

Produkten reparerar strukturskador i huden och kan med fördel även användas på andra delar av kroppen vid behov.

Självfallet är det lämpligt att använda denna produkt vid varje tillfälle då huden verkar torr och spröd och benägen att bilda fina rynkor samt efter lactoserum och ultraljudsbehandlingar.